porownanie
Porównanie stanu ludzi i uzbrojenia
jednostek polskich i niemieckich w 1939r.
strona główna
organizacja wojska
broń pancerna
broń strzelecka
artyleria

Wyszczególnienie
Polska 
DP czynna
Polska
BK (3 pułki)
Polska 
BPanc-Mot.
Niemiecka
DP czynna
Niemiecka
DPanc.
Niemiecka
DLekka
Niemiecka
BK
oficerowie
515
232
216
534
394
332
192
podoficerowie i szeregowi
15.977
5.911
4.810
17.200
11.398
10.440
6.492
razem
16.492
6.143
5.026
17.734
11.792
10.772
6.684
rkm i lkm
326
89
235
378
120
200
133
ckm
132
81
43
138
46
62
44
granatniki kal. 46/50mm
81
9
-
93
30
42
9
moździerze kal. 81mm
20
2
10
54
18
24
18
armaty ppanc. kal. 37mm
27
12
36
75
48
51
21
karabiny ppanc. 
92
66
43
-
-
-
-
działa piechoty kal. 75mm
-
-
-
20
8
12
12
działa piechoty kal. 150mm
-
-
-
6
-
-
-
działa polowe kal. 75/100/105mm
42
12
8
36
24
24
12
działa ciężkie kal. 105/155/150mm
6
-
-
12
-
-
-
działa pplot. kal. 40mm
4
2
4
-
-
-
-
działa pplot. kal. 20mm
-
-
-
12
12
12
12
samochody pancerne
-
8
-
-
38
76
6
czołgi/tankietki
-
13
43
-
324
74
-
samochody osobowe    
105
394
561
595
205
samochody ciężarowe
76
65
608
615
1.402
1.370
222
motocykle    
392
527
1.289
1.100
318
konie
6.939
5.194
-
4.842
-
-
4.552
wozy konne
?
?
-
919
-
-
409
Polskie dywizje piechoty rezerwowe nie posiadały plutonów artylerii w pułkach oraz dywizjonów artylerii ciężkiej. 10 Brygada Pancerno - Motorowa miała mniejszą liczebność (ok. 4200 ludzi) i dysponowała ok. 550 samochodami.
Niemieckie dywizje drugorzutowe nie posiadały moździerzy kal. 81mm. Dywizje pancerne, które posiadały kompanie czołgów ciężkich w batalionach czołgów, miały łącznie 308 tego typu wozów. 2 Dywizja Lekka wzmocniona pułkiem czołgów była praktycznie jednostką pancerną. 
Każda dywizja, zarówno polska jak i niemiecka, mogła być wzmocniona 12 działowym dywizjonem artylerii.

Źródło:
"Armia Kraków" W. Steblik

Porównanie ilości dział ogółem
Rodzaj dział
Polska
Niemcy
działa ciężkie (kal. 105 - 155mm)
638
2050
działa polowe (kal. 75 - 105mm)
2740
4820
działa piechoty (kal. 75mm)
0
2930
działa piechoty (kal. 150mm)
0
410
moździerze (kal. 81mm)
2130
4620
granatniki (kal. 46 - 50mm)
3800
?
armaty przeciwpancerne
ok 1200
ok 11200
działka (kal. 20mm)
ok 50
5230*
armaty przeciwlotnicze (kal. 37 - 40mm)
350
920
armaty przeciwlotnicze (kal. 75 - 105mm)
160
2370
*przeciwlotnicze
Porównanie zapasów amunicji
Rodzaj amunicji
Polska*
Niemcy**
amunicja karabinowa [mln szt.]
616
6.590
amunicja kal. 20mm [mln szt.]
?
84,6
amunicja kal. 37mm
910.000
24.700.000
amunicja kal. 40mm
600.000
0
amunicja kal. 75mm
2.390.000
3.300.000
amunicja kal. 100mm
1.050.000
1.100.000
amunicja kal. 105mm
271.000
16.150.000
amunicja kal. 150mm
0
277.000
amunicja kal. 155mm
273.000
3.100.000
amunicja do moździerzy kal.81mm
217.000
1.900.000
amunicja do granatników kal. 46mm
812.000
0
amunicja do granatników kal. 50mm
0
4.500.000
*stan na dn. 1.IV.1939r.
**stan na dn. 1.IX.1939r.

Źródło:
"Wojsko Polskie 1936-1939" E. Kozłowski
"Wojna Obronna Polski 1939" praca zbiorowa