Korpus Ochrony Pogranicza

artyleria
broń pancerna
broń strzelecka 
wojska lądowe
strona główna

Po zakończeniu wojny w 1920r. na wschodnich terenach Rzeczpospolitej dochodziło do licznych niepokojów, bandyckich napadów i ataków terrorystycznych. Te ostatnie często były inspirowane przez Rosję Radziecką. Policja Państwowa i Straż Graniczna były zbyt słabe i nieodpowiednio przygotowane, by opanować zaistniałą sytuację. Podjęto więc decyzję o sformowaniu specjalnego korpusu granicznego o charakterze wojskowym. Korpus Ochrony Pogranicza powołano rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 12 września 1924r. Pod względem personalnym, organizacyjnym, wyszkolenia i operacyjnym podlegał Ministerstwa Spraw Wojskowych, a pod względem ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa i finansowym Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Do końca 1924r. zorganizowano trzy pierwsze brygady. W połowie 1926r KOP składał się już z 6 brygad. W 1937r przeprowadzono reorganizację Korpusu, m.in. w jego skład weszły pododdziały artylerii. W marcu 1939r. Korpus tworzyło: 35 batalionów, dywizjon i 19 szwadronów kawalerii, 6 kompani saperów i 2 baterie artylerii. Pododdziały te wchodziły w skład 3 brygad i 9 pułków.
Mobilizacja alarmowa, poprzedzająca wybuch wojny, objęła także KOP. Zmobilizowano i przekazano jednostkom Wojska Polskiego:
Armia "Karpaty"
 • 38DPrez. - 96pp (bat. "Stołpce", "Kleck" i "Ludwikowo"), 97pp (bat. "Dawidgródek", "Rokitno" i "Bereźne"), 98pp (bat. "Hoszcza", "Ostróg" i Dederkały")
 • 2 BG - bat. "Żytyń"
 • 3 BG - 2pp "Karpaty" (bat. "Dukla" i "Komańcza")
 • odcinek "Węgry" - 1pp "Karpaty" (bat. "Skole" i "Deletyn")
Armia "Kraków"
 • 1 BG - 1pp KOP (bat. "Snów " i "Snów I") 2pp KOP (bat. "Berezewecz", "Wilejka" i "Wołożyn")
Armia "Łódż"
 • 1 pułk kawalerii KOP
Armia "Prusy"
 • 36 DPrez. - 163pp (bat. "Czortków", "Czortków I" i "Borszczów") 165pp (bat. "Kopyczyńce")
SGO "Narew"
 • 33 DPrez. - 133pp (bat. "Nowe Święciany", "Niemęczyn" i "Troki") 134pp (bat. "Sejny" i "Orany") 135pp (3 bat. sformowane przez Centralną Szkołę Podoficerów KOP z Osowca)
 • 3pp KOP (bat. "Podwiśle", "Łużki" i "Słobudka")
 • bat. forteczny KOP "Osowiec"
 • bat. KOP "Sejny"
GO "Wyszków"
 • 35 DPrez. - 207pp (bat. "Budsław", "Krasne" i "Iwieniec")
Morska Obrona Wybrzeża
 • bat. KOP "Hel"
Ponadto zmobilizowano dwa dywizjony i jedna baterię artylerii polowej, siedem szwadronów kawalerii, pięć kompani saperów i dowództwo grupy operacyjnej.
W chwili wybuchu wojny Korpus Ochrony Pogranicza, osłaniający wschodnią granicę Polski, składał się z 22 batalionów granicznych, 2 batalionów fortecznych, dywizjonu i 4 szwadronów kawalerii oraz kompanii saperów. Pododdziały te wchodziły w skład Brygady "Polesie", 7 pułków: "Wilno", "Głębokie", "Wilejka"' "Snów"'("Baranowicze"), "Sarny"' Zdołbunów"', "Czortków" ("Podole"). Siły te wzmocnione były dwoma batalionami Półbrygady Obrony Narodowej "Dzisna".
Źródło:
"Szack - Wytyczno 1939" Cz. Grzelak
STATYSTYKI ODWIEDZIN STRON WWW