Biała broń
strona główna
broń pancerna
broń strzelecka
artyleria
organizacja wojska


Bagnet wz. 29, u góry wczesny model z oporą okładziny rękojeści, u dołu model ostateczny. Stosowany do kb Mauser wz. 98 i kbk PUW wz. 29. Długość całkowita 38cm, długość głowni 25cm.

Bagnety niemieckie, kolejno od góry: wz. 98 i wz. 98/05. Oba używane do kb Mauser wz. 98. 
Wymiary: 
wz. 98 długość całkowita 65cm, długość głowni 52cm.
wz. 98/05 długość całkowita 50cm, długość głowni 30,7cm.
 

Bagnety francuskie, od góry wz. 86/93 i wz. 92. Używane do kb Lebel wz. 86 (wz.86/93) i kb Berthier (wz. 92). 
Wymiary:
wz. 86/93 długość całkowita 64cm, długość głowni 52cm.
wz. 92. długość całkowita 51,4cm, długość głowni 40cm.
 

Szable polskie od góry wz. 21 i wz. 34.
Wymiary:
wz. 21: długość głowni 80cm, rękojeści 11-12cm, waga ok. 0,9kg, z pochwą 1,5kg.
wz. 34: długość głowni 82,5cm, rękojeści 10,5cm, waga 0,91kg, z pochwą 1,46kg.
 
Wojsko Polskie w latach trzydziestych używało lanc francuskich (na rys.), niemieckich oraz polskich, te ostatnie głównie do celów szkoleniowych. Lance francuskie oraz niemieckie charakteryzowały się drzewcem w postaci stalowej rurki oksydowanej na zewnątrz. Najdłuższą z nich była lanca niemiecka (310cm), największa średnica, w połowie długości, wynosiła ok. 5cm. W celu pewniejszego chwytu, lanca posiadała obszycie wykonane ze skóry lub rzemienia. W 1939r. posiadano ok. 9910 lanc francuskich i ok. 1330 niemieckich. Ruszając na wojnę, we wrześniu 1939r. posiadane lance pozostawiono w koszarach.


 
 
STATYSTYKI ODWIEDZIN STRON WWW