Czołg średni

broń pancerna
strona główna

Prace nad konstrukcją czołgu średniego o masie ok. 23 - 25t prowadzono od początku lat trzydziestych. Pierwszy wariant został opracowany przez BBTBPanc. Miał to być wóz trzywieżowy, o masie 23t, uzbrojony w działo kalibru 65 - 75mm i 3 ckm, jeden ckm sprzężony z działem, pozostałe w dwóch wieżyczkach w przedniej części kadłuba (podobnie jak w radzieckim T - 28, który powstał w tym samym mniej więcej czasie). Załoga miała składać się z 7 osób, prędkość czołgu: do 40km/h, pancerz do 50mm. Ostatecznie tuż przed wybuchem wojny, w PZInż prowadzono prace nad czołgiem uzbrojonym w działo kal. 75mm i dwa ckm. Wóz miał być napędzany 12 - cylindrowym silnikiem (planowano produkcję dwóch odmian: benzynowej, o mocy 300KM i wysokoprężnej, o mocy 250KM). Ciężar czołgu miał wynosić ok. 25t, a pancerz do 80mm. Przed 1 września 1939r. podobno zdołano wykonać jedynie drewniany model czołgu. Projektowany czołg miał być możliwie w jak największym stopniu zunifikowany z czołgiem szturmowym 14TP (np. ten sam silnik). 
Przypuszczalnie (ale to już tylko moje osobiste przypuszczenia) pojazd ten podobny był do czołgu 14TP, będąc od niego znacznie cięższym i masywniejszym. Planowano uzbroić go w nowo opracowane karabiny maszynowe chłodzone powietrzem. W Polsce przed wojną nie produkowano dział kal. 75mm (z wyjątkiem przeciwlotniczych), skonstruowano natomiast i zamierzano rozpocząć produkcję armaty polowej tegoż kalibru. I to działo przypuszczalnie stanowiło by główne uzbrojenia czołgu. Zakładając, że opancerzony byłby co najmniej tak jak czołg 14TP (pancerz do 50mm), powstał by czołg porównywalny z takimi wozami jak T - 34, Sherman czy PzKpfw IV (w wersji z późniejszych lat wojny).