Samochod pancerny wz 34

broń pancerna
strona główna

W toku normalnej eksploatacji samochodów pancernych wz. 28, ich . użytkownicy doszli do wniosku, że wozy półgąsienicowe wcale nie miały większych zdolności pokonywania terenu niż kołowe. W dodatku prędkość  maksymalna była o wiele mniejsza, a mechanizm gąsienicowy wymagał stosunkowo częstych przeglądów i obsługi. Na podstawie tych spostrzeżeń podjęto decyzję o generalnej modernizacji posiadanych samochodów, która polegała na przebudowie samochodu pancernego wz. 28 na pojazd kołowy. Postanowiono oprzeć się na typowych zespołach samochodów ciężarowych Polski Fiat 621. Projekt przebudowy ukończono w 1934r.
Modernizacja odbywała się stopniowo (rozpoczęto ją w 1934 r., a zakończono w 1938r.) .
Ogółem przebudowano ok. 90 starych samochodów pancernych wz. 28 z czego - początkowo - ok. 30 pojazdów na wz. 34 z tylnym mostem samochodu Polski Fiat 614 i silnikiem Citroen, 24 pojazdy na model wz. 34-I z silnikiem Polski Fiat 108 i tylnym mostem samochodu Polski Fiat 614 oraz 36 pojazdów na model wz. 34-II z silnikiem Polski Fiat 108 i tylnym mostem samochodu Polski Fiat 618
Podobnie jak to miało miejsce w odniesieniu do poprzednich pojazdów samochody pancerne wz. 34, wz. 34-I i wz. 34-II uzbrojone były albo w armatę 37 mm albo w karabin maszynowy. Stosunek wozów z uzbrojeniem armatnim do wozów z karabinami maszynowymi wynosił 1:3 We wrześniu 1939 roku zmobilizowano około 80 samochodów pancernych wz. 34, stanowiły one wyposażenie 10 szwadronów samochodów pancernych dywizjonów pancernych przydzielonych do brygad kawalerii.
Dane taktyczo - techniczne (w nawiasach podano różnice dla odmiany wz. 34-II)
Masa; samochód z karabinem maszynowym 2,1t, samochód z armatą 2,2t (2,4t),
 Załoga - 2 ludzi,
Wymiary; długość 362 (375cm), szerokość 191cm (195cm), wysokość 222cm, prześwit 25cm (23 cm),
Uzbrojenie;  1 armata 37 mm Puteaux SA 1918 lub i karabin maszynowy 7,92 mm wz. 25, kąty ostrzału w płaszczyźnie pionowej -13° +42°,
Przyrządy celownicze i obserwacyjne - 1 celownik optyczny, lunetowy, otwory obserwacyjne,
Pancerz; nitowany z płyt walcowanych grubości 6-8 mm,
Amunicja; 96 -100 naboi do działa, 2000 naboi do km
Napęd;
samochód pancerny wz. 34 - silnik gaźnikowy - 4 - suwowy, rzędowy, 4 cylindrowy, Citroen moc 20 KM przy 2100 obr/min, chłodzony cieczą,
samochód pancerny wz. 34 - I; silnik gaźnikowy, 4 - suwowy, rzędowy, 4 cylindrowy, Polski Fiat 108, moc 23 KM przy 3600 obr/min, chłodzony cieczą,
samochód pancerny wz 34 - II silnik gaźnikowy, 4 - suwowy, rzędowy, 4 cylindrowy, Polski Fiat 108III, moc 25 KM przy 3600 obr/min, chłodzony cieczą.

Paliwo - benzyna, pojemność zbiorników paliwa 55 (40)l, zużycie paliwa 22 - 23/100km po drodze do 40/100 w terenie i na drogach polnych.
Układ napędowy - sprzęgło jednotarczowe, skrzynia przekładniowa mechaniczna z reduktorem, 6 biegów do przodu 2 biegi do tyłu, wał przegubowy, mechanizm różnicowy, napędzane tylko tylne koła.
Instalacja elektryczna - jednoprzewodowa 6V (jednoprzewodowa 12V), prądnica 70 W, akumulator 60 Ah
Osiągi:
moc jednostkowa 10-9 - 10,5 KM/T,
wz. 34
prędkość:
bieg I    20,5km/h
bieg II   38,5km/h
bieg III  54,5km/h
wsteczny 15,8km/h

wzniesienia do 17,5°

z reduktorem:
bieg I    4,85km/h
bieg II   9,1km/h
bieg III  12,8km/h
wsteczny 3,7km/hwz. 34-I
prędkość:
bieg I    14,7km/h
bieg II   24,3km/h
bieg III  37,2km/h
bieg IV  55,0km/h
wsteczny 19,6km/h
wzniesienia do 23°

z reduktorem:
bieg I    3,4km/h
bieg II   5,5km/h
bieg III  8,7km/h
bieg IV  12,9km/h
wsteczny 4,6km/h


wz. 34-II
prędkość:
bieg I    13,4km/h
bieg II   22,2km/h
bieg III  34,0km/h
bieg IV  50,0km/h
wsteczny 17,8km/h
wzniesienia do 25°

z reduktorem:
bieg I    3,0km/h
bieg II   5,0km/h
bieg III  8,0km/h
bieg IV  11,8km/h
wsteczny 4,3km/h


zasięg 250 (180) km po drodze, 150 (90) km po bezdrożach
Pokonywanie przeszkód:
- brody o głębokości do 30 cm.
- wzniesienia z włączonym reduktorem od 17,5° do 25°
Cena samochodu wg ówczesnych wartości - 32.457 zł.


Źródło:
"REGULAMIN BRONI PANCERNEJ OPIS I WSKAZÓWKI OBSŁUGI SAMOCHODU PANCERNEGO w z. 34" 1938r.
"Samochody pancerne Wojska Polskiego 1918 - 1939" J. Magnuski