Etaty jednostek i pododziałów broni pancernej
broń pancerna
strona główna

Etat brygady zmotoryzowanej
Schemat organizacyjny brygady
- Dowództwo z plutonem sanitarnym i szwadronem gospodarczym - 11 oficerów i 55 szeregowych; sprzęt: 6 samochodów osobowych i terenowych, 2 samochody łączności, 5 samochodów ciężarowych, 7 motocykli;
- Pluton regulacji ruchu - 1 oficer i 29 szeregowych. Sprzęt: 5 samochodów ciężarowych, 8 motocykli.
- Szwadron łączności - 3 oficerów i 84 szeregowych. Sprzęt: 1 samochód osobowy, 4 samochody z radiostacjami, 10 samochodów półciężarowych, 8 motocykli;
- 2 pułki zmotoryzowane, każdy z 4 szwadronami liniowymi, szwadronem ckm, plutonem ppanc, plutonem pionierów i plutonem motocyklistów. W pułku 34 oficerów i 940 szeregowych; sprzęt: 2 moździerze, 3 armaty ppanc, 20 ckm, 20 samochodów osobowych i terenowych, 6 samochodów łączności, 56 samochodów ciężarowych, 3 ciągniki, 66 motocykli;
- Dywizjon rozpoznawczy - szwadron czołgów rozpoznawczych, szwadron zmotoryzowany, pluton ckm, pluton ppanc, pluton motocyklistów i pluton łączności - 15 oficerów i 363 szeregowych; sprzęt: 13 czołgów rozpoznawczych (w tym 4 z nkm 20mm), 3 armaty ppanc. (w 10BKPanc. Mot. było 6 armat ppanc., w tym 2 z ciągnikami TKS-D), 6 ckm, 9 samochodów osobowych i terenowych, 9 samochodów łączności, 23 samochody ciężarowe, 6 ciągników, 52 motocykle;
- Dywizjon przeciwpancerny - 2 kompanie armat ppanc i pluton łączności 12 oficerów i 241 szeregowych; sprzęt: 18 armat ppanc, 5 samochodów osobowych i terenowych, 4 samochody łączności, 16 samochodów ciężarowych, 18 ciągników, 20 motocykli;
- Dywizjon artylerii zmotoryzowanej - bateria 100 mm haubic i bateria 75 mm armat - 21 oficerów i 394 szeregowych; sprzęt: 8 dział, 7 samochodów osobowych i terenowych, 32 samochody ciężarowe, 12 samochodów łączności, 16 ciągników, 9 motocykli, 8 jaszczy.
- Batalion saperów - kompania zaporowa i kompania budowlana - 24 oficerów i 424 szeregowych; sprzęt: 3 samochody osobowe, 16 samochodów ciężarowych, 4 samochody półciężarowe, 3 samochody łączności, 4 ciągniki, 3 motocykle;
- Bateria artylerii przeciwlotniczej - 6 oficerów i 163 szeregowych; sprzęt: 4 armaty 40 mm, 1 samochód osobowy, 1 samochód z radiostacją, 15 samochodów ciężarowych, 8 ciągników, 6 motocykli;
- Kompanie czołgów lekkich (3 plutony po 5 wozów, wóz dowódcy i jeden zapasowy) - 4 oficerów i 110 szeregowych; sprzęt: 17 czołgów Vickers (w tym 11 jednowieżowych i 6 dwuwieżowych), 1 samochód osobowy, 8 samochodów ciężarowych, 3 terenowe samochody półgąsienicowe, 9 motocykli.
- Kompania czołgów rozpoznawczych (2 plutony po 6 czołgów i wóz dowódcy) 3 oficerów i 50 szeregowych; sprzęt: 13 czołgów TK lub TKS (w tym 4 uzbrojone w nkm-y), 1 osobowy samochód terenowy, samochodów z radiostacją, 2 samochody ciężarowe, 5 motocykli;
- 2 kolumny transportowe, kolumna benzynowa - razem 6 oficerów i 201 szeregowych; sprzęt: 3 samochody osobowe, 23 cysterny, 43 samochody ciężarowe, 6 motocykli;
- warsztat naprawczy - 1 oficer, 29 szeregowych; sprzęt: 2 samochody-warsztaty, 4 samochody ciężarowe, 1 motocykl.
Łącznie w brygadzie: 175 oficerów i 4023 podoficerów i szeregowych, 8 dział polowych 27 (30) armat ppanc., 4 armaty pplot., 4 moździerze, 17 czołgów lekkich, 26 tankietek, 125 samochodów osobowych, 381 samochodów ciężarowych i ciągników, 266 motocykli.
Sformowana wg. powyższego etatu 10BKPanc. Motorowej w rzeczywistości posiadała większą ilość sprzętu. W trakcie walk we wrześniu 1939r. otrzymała 33 kb ppanc.

Etat Warszawskiej Brygady Pancerno - Motorowej

Schemat organizacji brygady (175MB)
- Dowództwo z plutonem regulacji ruchu - 14 oficerów i 88 szeregowych. Sprzęt: 8 samochodów osobowych i terenowych, 9 samochodów ciężarowych, 18 motocykli.
- Szwadron łączności - 3 oficerów i 90 szeregowych. Sprzęt: 1 samochód osobowy, 4 samochody z radiostacjami, 11 samochodów ciężarowych, 7 motocykli, 1 przyczepka, 1 kuchnia polowa.
- Kwatermistrzostwo: szwadron sztabowy, plutony: sanitarny i żandarmerii – 14 oficerów, 173 szeregowych. Sprzęt: 4 rkm, 6 samochodów osobowych, 25 samochodów ciężarowych, 8 motocykli, 4 sanitarki, 4 kuchnie polowe.
- 2 pułki zmotoryzowane, każdy z 4 szwadronami liniowymi, szwadronem ckm, szwadronem rozpoznawczym, plutonem ppanc, plutonem pionierów. W pułku 44 oficerów i 1139 szeregowych. Sprzęt: 4 moździerze, 4 armaty ppanc, 17 ckm, 84 rkm, 19 kb. ppanc., 21 samochodów osobowych i terenowych, 3 samochodów łączności, 122 samochodów ciężarowych, 4 ciągniki, 107 motocykli, 44 rowery, 16 przyczepy i 10 kuchni polowych, 6 tankietek (w tym 2 z nkm 20mm).
- Dywizjon rozpoznawczy - szwadron czołgów rozpoznawczych, szwadron zmotoryzowany, pluton ckm, pluton ppanc, pluton moździerzy, pluton motocyklistów i pluton łączności - 21 oficerów i 497 szeregowych. Sprzęt: 13 czołgów rozpoznawczych (w tym 4 z nkm 20mm), 4 armaty ppanc., 5 ckm, 28 rkm, 2 moździerze, 5 kb ppanc., 9 samochodów osobowych i terenowych, 3 samochodów łączności, 42 samochody ciężarowe, 4 ciągników, 67 motocykle, 15 przyczep.
- Dywizjon przeciwpancerny - 2 kompanie armat ppanc., pluton miotaczy ognia, pluton łączności - 15 oficerów i 356 szeregowych. Sprzęt: 24 armat ppanc., 8 miotaczy ognia, 7 rkm, 3 samochodów osobowych i terenowych, 2 samochody łączności, 33 samochodów ciężarowych, 24 ciągników, 27 motocykli, 3 kuchnie polowe.
- Dywizjon artylerii zmotoryzowanej - bateria 100 mm haubic i bateria 75 mm armat - 20 oficerów i 407 szeregowych. Sprzęt: 8 dział, 2 ckm, 5 rkm, 5 samochodów osobowych i terenowych, 44 samochody ciężarowe, 2 samochodów łączności, 16 ciągników, 11 motocykli, 3 kuchnie polowe, 8 jaszczy.
- Batalion saperów - kompania zaporowa i kompania budowlana - 21 oficerów i 433 szeregowych. Sprzęt: 15 rkm, 4 samochody osobowe, 42 samochodów ciężarowych, 1 samochody łączności, 4 ciągniki, 22 motocykle, 3 kuchnie polowe, 6 przyczep.
- Bateria artylerii przeciwlotniczej - 6 oficerów i 168 szeregowych. Sprzęt: 4 armaty 40 mm, 2 rkm, 1 samochód osobowy, 1 samochód z radiostacją, 10 samochodów ciężarowych, 8 ciągników, 5 motocykli, 4 przyczepy, 1 kuchnia polowa.
- Kompanie czołgów lekkich (3 plutony po 5 wozów, wóz dowódcy i jeden zapasowy) - 4 oficerów i 107 szeregowych. Sprzęt: 17 czołgów Vickers (w tym 11 jednowieżowych i 6 dwuwieżowych), 1 rkm, 1 samochód osobowy, 1 samochód z radiostacją, 8 samochodów ciężarowych, 3 terenowe samochody półgąsienicowe, 7 motocykli, 1 kuchnia polowa.
- 2 kolumny transportowe, kolumna benzynowa - razem 4 oficerów i 184 szeregowych. Sprzęt: 2 rkm, 1 samochód osobowy, 23 cysterny, 45 samochodów ciężarowych, 5 motocykli, 1 kuchnia polowa.
- warsztat naprawczy - 1 oficer, 29 szeregowych. Sprzęt: 2 samochody-warsztaty, 4 samochody ciężarowe, 1 motocykl.
Łącznie w brygadzie: 221 oficerów i 4810 podoficerów i szeregowych, 235 rkm, 43 ckm, 8 miotaczy ognia, 10 moździerzy, 8 dział polowych, 36 armat ppanc., 4 armaty pplot., 43 kb ppanc., 17 czołgów lekkich i 26 rozpoznawczych, 88 rowery, 105 samochodów osobowych, 608 samochodów ciężarowych i ciągników, 392 motocykle, 103 przyczepy (w tym 41 kuchni polowych).

Etat batalionu czołgów lekkich 7-TP)
- Poczet dowódcy z gońcami motocyklowymi; pluton specjalny: drużyna regulacji ruchu (4 rkm-y) i drużyna pionierów; pluton łączności (drużyna radiotelegraficzna oraz patrole: telefoniczny i łączności z lotnictwem), pluton obrony przeciwlotniczej (4 ckm), patrol sanitarny, służby kwatermistrzowskie. Razem w dowództwie: 8 oficerów, 36 podoficerów, 61 szeregowych, sprzęt: 1 czołg, 3 samochody osobowe, 3 samochody z radiostacjami N.2, 1 samochód ze sprzętem telefonicznym, 3 furgonetki, 1 samochód ciężarowy, 4 samochody półciężarowe, sanitarka, 14 motocykli.
- 3 kompanie czołgów, w każdej: poczet dowódcy, 3 plutony bojowe z patrolami naprawczymi, drużyna gospodarcza. Razem w kompanii 4 oficerów, 30 podoficerów, 49 szeregowych. Sprzęt: 16 czołgów (+ jeden zapasowy), 1 osobowy samochód terenowy, 2 półgąsienicowe samochody ciężarowe, 4 motocykle, 3 przyczepy na paliwo, kuchnia polowa.
- Kompania techniczno - gospodarcza: pluton techniczny, pluton gospodarczy (2 ckm), tabor, załogi zapasowe. Razem w kompanii: 2 oficerów, 29 podoficerów, 77 szeregowych. Sprzęt: 1 samochód osobowy, 25 samochodów ciężarowych, 2 samochody warsztaty, 4 cysterny, 3 ciągniki, 3 przyczepy ewakuacyjne, 1 przyczepa z agregatem elektrycznym, 3 przyczepy na paliwo, kuchnia polowa.
1 batalion dysponował 49 czołgami jednowieżowymi i 3 dwuwieżowymi, 2 batalion posiadał 47 czołgów jednowieżowych i 5 dwuwieżowych.

Etat batalionu czołgów lekkich (R - 35)
- Poczet dowódcy z gońcami motocyklowymi: pluton łączności (patrol radiotelegraficzny, telefoniczny i łączności z lotnictwem), pluton obrony przeciwlotniczej (4 ckm), patrol sanitarny, służby kwatermistrzowskie. Razem w dowództwie: 4 oficerów, 33 podoficerów, 63 szeregowych, sprzęt: 3 samochody osobowe, samochód z radiostacją N.2, 4 samochody telefoniczne z przyczepami, 4 samochody półciężarowe, sanitarka, 12 motocykli, kuchnia polowa.
- 3 kompanie czołgów, w każdej: poczet dowódcy, 4 plutony bojowe, drużyna techniczno-gospodarcza. Razem w kompanii 5 oficerów, 18 podoficerów, 34 szeregowych. Sprzęt: 13 czołgów, 1 osobowy samochód terenowy, 4 samochody ciężarowe, 3 przyczepy na paliwo, 5 motocykli, kuchnia polowa.
- Kompania techniczno - gospodarcza: pluton techniczny, pluton gospodarczy (2 ckm), tabor, załogi zapasowe. Razem w kompanii: 3 oficerów, 59 podoficerów, 61 szeregowych. Sprzęt: 6 czołgów zapasowych, 1 samochód osobowy, 29 samochodów ciężarowych, 1 samochód warsztat, 4 ciągniki, 3 przyczepy ewakuacyjne, 1 przyczepa pod dźwig, 12 przyczep na paliwo, 2 motocykle, kuchnia polowa.

Etat dywizjonu pancernego
- Poczet dowódcy z gońcami, drużyna łączności (patrole radiotelegraficzne i łączności z lotnictwem), drużyna regulacji ruchu (2 rkm), drużyna pionierów, służby kwatermistrzowskie. Razem w dowództwie: 3 oficerów, 20 podoficerów i 27 szeregowych. Sprzęt: samochód pancerny, 2 samochody osobowe, 2 samochody z radiostacjami N.2, 2 furgonetki, 2 sanitarka, samochód ciężarowy, 8 motocykli.
- Szwadron czołgów rozpoznawczych: poczet dowódcy, patrole łączności radiowej i łączności z lotnictwem, 2 plutony bojowe, drużyna gospodarcza. Razem: 3 oficerów, 21 podoficerów i 29 szeregowych. Sprzęt: 13 czołgów, 1 terenowy samochód osobowy, samochód z radiostacją N.2, 2 samochody ciężarowe, 5 motocykli, 2 przyczepy, przyczepa na paliwo, kuchnia polowa.
- Szwadron samochodów pancernych: poczet dowódcy, patrole łączności radiowej i z lotnictwem, 2 plutony bojowe, drużyna gospodarcza. Razem 3 oficerów, 17 podoficerów i 25 szeregowych. Sprzęt: 7 samochodów pancernych, 1 samochód osobowy samochód z radiostacją N.2, 4 samochody ciężarowe, 5 motocykli, przyczepa na paliwo, kuchnia polowa.
- Szwadron techniczno - gospodarczy: drużyna techniczna, drużyna gospodarcza, tabor, załogi zapasowe. Razem: 1 oficer, 11 podoficerów, 31 szeregowych. Sprzęt: 1 samochód warsztat, 2 cysterny, 9 samochodów ciężarowych, 1 ciągnik, 1 motocykl, 1 transporter czołgów 3 przyczepy na paliwo, kuchnia polowa.

Etat samodzielnej kompani czołgów rozpoznawczych
Poczet dowódcy z gońcami motocyklowymi, drużyna łączności (patrole: radiowy i łączności z lotnictwem), sekcja pionierów. Razem w dowództwie: 1 oficer, 7 podoficerów i 21 szeregowych. Sprzęt: 1 czołg, 1 terenowy samochód osobowy, 2 samochody z radiostacjami N.2, furgonetka, 4 motocykle.
2 plutony bojowe, w każdym: 1 oficer, 7 podoficerów i 7 szeregowych. Sprzęt: 6 czołgów, 1 motocykl, 1 przyczepka.
Pluton techniczno-gospodarczy: drużyna techniczna, drużyna gospodarcza, załogi zapasowe, tabor. Razem: 1 oficer, 13 podoficerów i 18 szeregowych. Sprzęt: 5 samochodów ciężarowych, samochód warsztat, cysterna, 1 motocykl, transporter czołgów, 2 przyczepy na paliwo, kuchnia polowa.


Żródło:
"Polska broń pancerna 1939" R. Szubański
"W Warszawskiej Brugadzie Pancerno - Motorowej 1939" W. Zaleski