strona główna

* projekt/prototyp

Broń pancerna składała się z samodzielnych jednostek pancerno - motorowych oraz z oddziałów pancernych dywizyjnych i pozadywizyjnych. W chwili wybuchu wojny istniała 10Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej oraz Warszawska Brygada Pancemo - Motorowa w stadium formowania. Każda z nich miała dwie kompanie tankietek (26wozów) i kompanię Vickersów (17 czołgów). Pozostała broń pancerna sformowana była w 15 kompanii czołgów (po 13 tankietek TK - 3 lub TKS) przy dywizjach piechoty oraz w 11dywizjonów pancernych w brygadach kawalerii (szwadron samochodów pancernych i szwadron czołgów rozpoznawczych, dysponowały 13 tankietkami i 8 samochodami pancernymi. W oddziałach pozadywizyjnych istniały dwa bataliony czołgów lekkich 7TP (po 52 czołgi), batalion czołgów lekkich >R35 (45 czołgów), trzy kompanie czołgów FT - 17 (po 15 czołgów), oraz dziesięć pociągów pancernych. Do obrony Warszawy sformowano ponadto 2 kompanie czołgów lekkich 7TP i jedną tankietek (każda z 11 czołgami).

- 10 Brygada Kawalerii Pancerno - Motorowej. Dowódca płk dypl. S. Maczek. Skład: 24 pułk ułanów (zmotoryzowanych), 10 pułk strzelców konnych (zmotoryzowanych), 16 dywizjon artylerii zmotoryzowanej, 121 kompania Vickersów, 101 kompania tankietek, dywizjon rozpoznawczy, dywizjon przeciwpancerny, 71 bateria artylerii p - lot., baon saperów, służby.
- Warszawska Brygada Pancerno - Motorowa. Dowódca płk. dypl. S. Rowecki. Skład: 1 pułk strzelców pieszych zmotoryzowanych, 1 pułk strzelców konnych zmotoryzowanych, 2 dywizjon artylerii zmotoryzowanej, dywizjon p - panc., dywizjon rozpoznawczy, 11 kompania  tankietek, 12 kompania czołgów Vickers, 7 bateria artylerii p - lot., baon saperów, szwadron łączności, służby.

Pociągi pancerne;
Składały się z: parowozu pancernego Ti3, dwóch wagonów artyleryjskich [w wagonie 2 (pociągi  ciężkie) lub 1 (pociągi lekkie) działa w wieżach], wagonu szturmowego, dwóch platform (przed i za pociągiem, przewożono na nich m.inn. materiały do napraw linii kolejowych), czołgów na prowadnicach, drezyn pancernych, pociągu gospodarczego itp. Podczas działań zaimprowizowano cztery dalsze pociągi pancerne, miały nietypowy skład.

Pododdziały mobilizowane przez poszczególne bataliony pancerne:
1 batalion pancerny w Poznaniu:
71 dywizjon pancerny
71 i 71 kompania czołgów rozpoznawczych
2 batalion pancerny w Żurawicy
2 batalion czołgów 7TP
121 kompania czołgów Vickers
111, 112 i 113 kompania czołgów FT-17
101 kompania czołgów rozpoznawczych
3 batalion pancerny w Warszawie
1 batalion czołgów 7TP
4 batalion pancerny w Brześciu n. Bugiem
91 dywizjon pancerny
91 i 92 kompania czołgów rozpoznawczych
5 batalion pancerny w Krakowie
51 dywizjon pancerny
51 i 52 kompania czołgów rozpoznawczych
6 batalion pancerny we Lwowie
61 i 62 dywizjon pancerny
61, 62 i 63 kompania czołgów rozpoznawczych
7 batalion pancerny w Grodnie
31, 32 i 33 dywizjon pancerny
31 i 32 kompania czołgów rozpoznawczych
8 batalion pancerny w Bydgoszczy
81 dywizjon pancerny
81 i 82 kompania czołgów rozpoznawczych
10 batalion pancerny w Zgierzu
41 i 42 kompania czołgów rozpoznawczych
CWBPanc. Batalion doświadczalny w Modlinie
11 dywizjon pancerny
12 kompania czołgów Vickers
11 kompania czołgów rozpoznawczych
kompania czołgów rozpoznawczych dla Warszawskiej BK
12 batalion pancerny w Łucku
21 batalion czołgów R-35
21 dywizjon pancerny
1 dywizjon pociągów pancernych w Legionowie:
pociągi pancerne nr. 11, 12, 13, 14 i 15
2 dywizjon pociągów pancernych w Niepołomicach:
pociągi pancerne nr 51, 52, 53, 54 i 55

Wozy bojowe w jednostkach broni pancernej w sierpniu 1939r.

1 bat. panc.
2 bat. panc.
3 bat. panc.
4 bat. panc.
5 bat. panc.
6 bat. panc.
7 bat. panc.
8 bat. panc.
10 bat. panc.
12 bat. panc.
CWBr.
Panc
10 BK
Ogółem wozów bojowych danego typu
Razem w jednostce
55
185
55
55
55
90
104
55
33
119
84
13
903
7 TP
-
47/10*
49/6*
-
-
-
-
-
-
-
2/6*
-
120
Vickers
-
11/9*
-
-
-
-
-
-
-
-
11/6*
-
37
R-35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
50
FT-17
-
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70
TK-3/TKS
46
38
-
46
46
73
79
46
33
60
46
13
526
Samochody panc.
wz.34 i wz. 29
9
-
-
9
9
17
25
9
-
9
13
-
100

* jednowieżowe/dwuwieżowe
W tabeli nie uwzględniono prototypów czołgów 7TP oraz pojazdów znajdujących się w BBT Br. Panc a także 11 czołgów 7TP wyprodukowanych w sierpniu 1939r.

W dywizjonach pociągów pancernych znajdowało się:
1 dywizjon: 16 czołgów FT-17 i 19 tankietek TK-3/TKS
2 dywizjon: 16 czołgów FT-17 i 29 tankietek TK-3/TKS