RAPORT SYTUACYJNY
II Dyon 6 pac z dnia 18 września 1939

BATERIA 5-ta.
1/ Ostrzelała na życzenie piechoty zgrupowanie broni pancernej nieprzyjacielskiej w rejonie klasztoru w Zboiskach, które rozproszono. Oddano na ten cel 11 pocisków.
2/ O godz. 9.50 otworzyła ogień na zmasowane nieprzyjacielskie oddziały zmotoryzowane (samochody i czołgi), w rejonie lasu między przystankiem Skniłów a wsią Zimna Woda. Oddano 8 pocisków, w wyniku czego stwierdzono ustanie ruchu na przedpolu.
3/ O godz. 10.50 oddano 10 strzałów w rejon na połudn - wschód od Cegielni i Zakładu dla Um[ysłowo] Chorych w Kulparkowie na 5 lądujących nieprz. bombowców. Wobec nieprzejrzystości terenu wynik strzelania nie został ustalony.
4/ O godz. 12.10 ostrzelano zgrupowanie nieprzyjacielskiej piechoty na wschodnim skraju miejscowości Sygniówka. Piechotę rozproszono. Pocisków oddano szt. 9.
5/ O godz. 13.50 zaobserwowano wylądowanie za wsią Skniłówek 9-ciu bombowców. Cel ten ostrzelano razem z jedną z baterji lekkiej. Po kilku strzałach wystartowało z tego miejsca 6 bombowców lądując w terenie zakrytym za zachód od Cegielni k/Kulparkowa.
BATERIA 3-cia.
Nie mając na swym odcinku obserwacji celów nie strzelała w dniu dzisiejszym.
BATERIA 4-ta.
O godz. 19.30 otworzyła bateria jednym plutonem na życzenie piechoty ogień na ugrupowanie nieprz. piechoty zmotoryzowanej w rejonie Pirogówki. Strzały częściowo obserwowane. Nieprzyjaciel rozproszono. Oddano 8 pocisków.

Lwów, dnia 18 września 1939
Dowódca II/6 pac
Reguła Edward mjr


35 DYWIZJA PIECHOTY
DOWÓDCA ARTYLERII DYWIZYJNEJ
L. 1/op
Mp, dnia 19 września 1939

Rozkaz bojowy
Do natarcia w dniu 19 września
Mapa: 1:100 000 Lwów

I. Położenie i manewr piechoty.
Zgrupowanie własnych oddziałów przebija się przez lasy z kierunku Brzuchowic na Lwów. Przed płn. odcinkiem obrony słabe siły nepla rozmieszczone grupami z bronią maszynową w rejonie Hołosko Wielkie - Wzgórze Hołosko i Góra Kortumowa. Zadaniem 35 DP jest wesprzeć działanie oddziałów operujących w rejonie Brzuchowic i w tym celu natrzeć trzema zgrupowaniami w dniu 19 IX o godz. 14.00.
a) Natarcie płk. Janiszewskiego w składzie 205pp bez baonu i 206pp bez baonu + 3 baterie towarzyszące + pociąg pancerny Nr 53.
Zadanie: Zdobyć Zboiska i wzg. 324 płn. zach. Zboiska - następnie wzg. 325 i las na płn. Sanatorium. Wykorzystać na Brzuchowice (s).
Podstawa wyjściowa: wylot szosy Żółkiewskiej ze Lwowa - Zniesienie.
b) Natarcie ppłk. Greffnera w składzie baon 19pp + Grupa Obrony Lwowa + pluton ckm z moździerzem + 2 działa towarzyszące z 2 baterii.
Zadanie: opanować Zamarstynów i Hołosko Wielkie z cmentarzem.
Podstawa wyjściowa rzeka Pełtew.
c) Natarcie płk. Janowskiego w składzie: baon z plut. art. + 1 działo towarzyszące z 62 dal + pociąg pancerny nr 55.
Zadanie: Ubezpieczyć od zachodu natarcie na Kortumową Górę.
Podstawa wyjściowa: ul. Koszarowa.
d) Natarcie płk. Brzezińskiego opanuje własnymi oddziałami cmentarz Kleparowski.
II. Organizacja dowodzenia
Grupa mjr. Wierzbiańskiego w składzie: 7 bat. i 8 bat. 33 pal oraz pluton kpt. Mehlema i pluton kpt. Stępniewskiego, jako bezpośrednie wsparcie natarcia płk. Janiszewskiego. Rejon stanowisk Podzamcze, punkty obserwacyjne na podstawach wyjściowych.
62 dal jako bezpośrednie wsparcie natarcia płk. Janowskiego. Stanowiska dotychczasowe, po na podstawach wyjściowych.
Dac, jako ogólne działanie z zadaniem zwalczać przede wszystkim artylerię nepla i wspierać natarcie płk. Janiszewskiego i płk. Janowskiego. Stanowiska i po dotychczasowe. Ponadto dowódca dac zapewni łączność z płk. Janiszewskim za pomocą wysuniętego obserwatora. Mp płk Janiszewskiego: wylot szosy Żółkiewskiej ze Lwowa.
III. Zadanie grupy.
Wykonanie ogni na rozkaz i w porozumieniu z dowódcami natarć.
Zużycie amunicji 2 jednostki ognia. Na stanowiskach złożyć 2 jednostki ognia.
Sprawdzenie danych ze stanowisk przewidzianych do natarcia dziś po południu o godz. 13.30.
Dozwolona szybkość ognia 4-3-12 dla kal. 75mm, 100mm, 155mm.
Dowódcy grupy przygotują dokładne dane ogniowe po porozumieniu się z dowódcami natarć. Początek natarcia godz. 14.00
IV. Łączność.
Oś łączności za natarciem płk. Janiszewskiego.
O[ś] [łączności] skrzyżowanie szosy Żółkiewskiej z torem kolejowym Zboiska.
Dowódca plutonu łączności 33 pal zapewni łączność z grupą mjr. Wierzbiańskiego.

Rozdzielnik:
Dca 35 DP - przedstawiam
Dca Artylerii Obrony Lwowa - przedstawiam
mjr Wierzbiański - do wykonania
Dca 62 dal - - " - -"-
Dca 2 dac - - " - -"-
a/a

Dowódca A D
SURYN
ppłk

52 Dywizjon Artylerii Lekkiej
DOWÓDZTWO
[pieczęć]
Mp dn. 21 IX 39r.
Raport bojowy
Z dnia 21 IX 1939r.

1. Wykonanie ognia:
Bat[eria] 3/52
a) o godz. 7 min. 40 ostrzelano karabin nieprzyjacielski w kierunku na cegielnię. Oddano 8 granatów. Ogień na rozkaz dowódcy dyonu. Wynik obserwacji: cel obezwładniono.
b) o godz. 8 min. 40 ostrzelano wycofujący się oddział piechoty z m. Persenkówka do Leśniczówki. Oddano 24 pocisków. Ogień z własnej inicjatywy. Wynik obserwacji: ogień skuteczny.
c) o godz. 9.00 ostrzelano oddział piechoty w m. Skniłów. Ogień wykonano na rozkaz dowódcy dyonu. Oddano 20 szrapneli. Wynik obserwacji: piechota wycofała się pośpiesznie.
d) o godz. 9 min. 35 wykonano ogień na karabin maszynowy npla przy Leśniczówce m. Persenówka. Ogień wykonano na rozkaz dowódcy dyonu. Oddano 12 granatów. Wynik obserwacji: karabin maszynowy wycofał się,
e) o godz. 10 min. 20 wykonano ogień na ckm npla w rejonie m. Bednarówka. Oddano 14 granatów na rozkaz dowódcy dyonu. Wynik obserwacji: cel obezwładniony
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bat[eria] 5/33 pal.
a) o godz. 7 min. 30 ostrzelano baterię nieprzyjacielską w gaju Oświeca. Oddano 18 granatów. Ogień z własnej inicjatywy. Wynik obserwacji: ogień na celu,
b) o godz. 8.00 wykonano ogień na baterię npla m. Zubrza. Oddano 1 granat, 2 szrapnele. Ogień z własnej inicjatywy. Wynik obserwacji: bateria pospiesznie wycofała się,
c) o godz. 9 min. 30 wykonano ogień na kolumnę samochodową w rejonie celu nr 26. oddano 3 granaty. Ogień wykonano z własnej inicjatywy. Wynik obserwacji: kolumna rozproszyła się,
d) o godz. 13 min. 15 ostrzelano kuchnię nieprzyjacielską w rejonie celu nr 26. oddano 2 granaty. Ogień wykonano z własnej inicjatywy. Wynik obserwacji: ogień skuteczny,
e) o godz. 14.00 ostrzelano tabory i piechotę npla w rejonie celu nr 26. oddano 6 granatów. Ogień wykonano z własnej inicjatywy. Wynik obserwacji: ogień skuteczny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Straty:
dowództwo dyonu: kpr. Frąckowiak Franciszek - zabity
(trzy) 3 konie zabite i 6 rannych
bat. 3. kan. Przybyła Władysław - zabity
pdch. rez. Grudaczkowski Stanisław - zabity
8 szereg. lekko rannych.
2 konie zabite i 5 koni rannych.
Bat. 5/33 1 koń zabity i 2 konie ranne.
Powyższe straty powstały na skutek ostrzeliwania przez artylerię npla w nocy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Inne wydarzenie bojowe: żadne.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Położenie własnej piechoty: jak oleat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Wiadomości o nieprzyjacielu.
Nieprzyjaciel wycofał się do m. Nawaria, Sołonka - Wielka, natomiast w Zubrzu i Pasiekach - Zubrzyckich są bolszewicy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Zmiany w O de B - żadne.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOWÓDCA DYONU
Mgr SOBOLEWSKI
Major
[pieczęć]