Haubica kal. 155mm wz. 1917
artyleria
strona główna


Haubica wz. 1917 była ulepszoną wersją haubicy wz. 1904 kal. 155mm. Działo to znalazło się na uzbrojeniu artylerii ciężkiej Wojska Polskiego wraz z utworzeniem we Francji Armii Polskiej dowodzonej przez gen. Hallera. W późniejszych latach dokonano zakupów pewnych ilości dział, oraz przystąpiono do ich produkcji licencyjnej w Starachowicach.
Niewielką ilość dział zmodernizowano, przystosowując je do holowania przez ciągniki półgąsienicowe typu C4P.

W chwili wybuchu wojny posiadano 341 dział, z których 234 zostało użytych w walkach.
Stanowiły one uzbrojenie jednej z dwóch 3 - działowych baterii w dywizyjnych dac czynnych DP, pozostałe zaś wchodziły w skład samodzielnych dac i jednego z dwóch dywizjonów w pac (dywizjony te składały się z trzech 4 - działowych baterii).
Posiadała lufę rdzeniową, oporopowrotnik hydrauliczno - pneumatyczny oraz zamek śrubowo - zawiasowy. Łoże dolne jednoogonowe z ruchomym lemieszem. Do marszu lufę przesuwano w położenie tylne. Obsługa haubicy liczyła 8 żołnierzy.


Dane techniczne;
Ciężar w położeniu bojowym[kg]; 3300,
Ciężar w położeniu marszowym[kg]; 3720,
Długość [m]; 5,91,
Szerokość [m]; 1,90,
Wysokość [m]; 1,96,
Wysokość linii ognia [m]; 1,43,
Długoć lufy [w kalibrach]: 15,
Prędkoć początkowa pocisku [m/s]: 450,
Donośność [m]; 11.200,
Kąt podniesienia lufy; od 0o do 420,
Granat stalowy wz. 1914, masa bez zapalnika: 42,80kg, masa materiału wybuchowego: 10,35kg
Granat stalowo - żeliwny wz. 1915, masa bez zapalnika: 43,40kg, masa materiału wybuchowego: 4,65kg
Granat stalowy wz. 1915B, masa bez zapalnika: 42,90kg, masa materiału wybuchowego: 7,25kg
Ładunki miotające:
Proch BG5 w worku tworzy gotowy do użycia ładunek 00 (3,54kg), który jest najsilniejszy. Można z niego sporządzić ładunek 0 i 1. By sporządzić ładunek 0 lub 1, należy rozwiązać worek i wyjąć ładunek 00 lub 00 i 0.
Proch BSP i US5 w worku tworzą ładunek 1 podzielny j.w. na ładunki 2, 3, 4 i 5.
Proch BSP, masa ładunków: 1 - 1,765kg, 2 - 1,46kg, 3 - 1,22kg, 4 - 1,02kg, 5 - 0,88kg
Proch US5, masa ładunków: 1 - 1,78kg, 2 - 1,43kg, 3 - 1,16kg, 4 - 0,96kg, 5 - 0,82kg

Szybkostrzelność:
czas strzelania:2' 5' 15'1h 3h 24h
szybkostrzelność strz/min 3 2 13/4 3/4
zużycie amunicji 6 10 1545 135 300

Liczba koni w zaprzęgu; 8,
Granat wbijał się na głębokość ok. 1,6m (pocisk ślepy), w wyniku wybuch, w glebie spoistej powstawał lej o średnicy ok. 3,5m i głębokości ok. 1,5m (6m3).


Obsługa działonu składa się z działonowego i 8 kanonierów.
Zakres obowiązków:
Działonowy kieruje czynnościami obsługi, sprawdza amunicję, sprawdza celowanie, zapisuje dane strzelania i zmienia je stosownie do komend. Baczy na sprawność działania sprzętu. W czasie strzelania sprawdza jak najczęściej długość odrzutu oraz prawidłowość powrotu lufy.
Celowniczy: nastawia kątomierz, poziomnicę i celownik, celuje i nadaje podniesienie, ustala odchylenie i podniesienie.
Zamkowy: otwiera i zamyka zamek, pomaga ładowniczemu przy ładowaniu, wkłada zapłonnik, odpala działo, pomaga celowniczemu przy celowaniu w kierunku pokrętłem kierunkowym, oraz przy nadawaniu podniesienia kwadrantem, nastawia kwadrant, przeczyszcza i smaruje przewód lufy korzystając z pomocy ładowniczego.
Ładowniczy: ładuje działo: ładując pocisk i ładunek miotający, przy ładowaniu pocisku ładowniczemu pomaga zamkowy.
Dwaj wyręczyciele 1-szy i 2-gi donoszą pociski i ładunki miotające do działa.
Amunicyjny: klasyfikuje pociski, zapalniki i ładunki według serii pod kierownictwem podoficera amunicyjnego. Prowadzi ich rachunek, utrzymuje amunicję w stanie należytej czystości; wkręca zapalniki do granatów, kieruje przygotowaniem ładunków miotających, przy ogniu rozpryskowym odtyka zapalniki o podwójnym działaniu.
Dwaj pomocnicy 1-szy i 2-gi: przygotowują pociski i ładunki, pomagają przy noszeniu amunicji, pomagają obsłudze w odprzodkowaniu i przetaczaniu działa oraz w czynnościach, które wymagają większego wysiłku.

Źródło:
"Artyleria polska 1914 - 1939" R. Łoś
"Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski formacji polskich i Wojska Polskiego 1914-39" A. Konstankiewicz
"SPRZĘT I AMUNICJA ARTYLERYJSKA DZIAŁOCZYNY" 1938r.
"Haubica 155mm wz. 1917 r. Działoczyny"