Działa drugiej kategorii
strona główna
artyleria


Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Wojsko Polskie dysponowało różnorodnymi typami uzbrojenia artyleryjskiego. Działa, które zdecydowano się zachować na uzbrojeniu, podzielono na dwie kategorie. Do pierwszej zaliczono te, które uznano za nowoczesne, mające stanowić w przyszłości podstawowe uzbrojenie. Drugą kategorię stanowił sprzęt posiadany w niewielkich ilościach oraz niezbyt już nowoczesny. Do dział tej kategorii zaliczono:
Austriacką armatę polową kal. 8cm wz. 5/8 oraz haubicę kal. 15cm wz. 14/16.
Niemiecką armatę polową kal. 77mm wz. 96 i 16, haubicę kal. 105mm wz. 98/09 i 16 oraz haubicę kal. 15 cm wz. 96 i 13.
Rosyjskie haubice kal. 122 i 152 mmm.
Włoską armatę polową kal. 75mm wz. 05.
Armaty kal. 77mm i 80mm oraz haubice 105mm stanowiły uzbrojenie niektórych pododdziałów artylerii do pierwszej połowy lat trzydziestych.

typ
masa
marszowa [kg]
masa
na stanowisku [kg]
masa pocisku [kg]
donośność [m]
Austriacka armata polowa
kal. 8cm wz. 5/8
1800
1010
granat 5,5
szrapnel 6,7
7300
Austriacka haubica
kal. 15cm wz. 14/16
2765
2930
41,0
8000
Niemiecka armata polowa
kal. 77mm wz. 96
1910
1020
6,8
7800
Niemiecka armata polowa
kal. 77mm wz. 16
2260
1400
granat 7
szrapnel 6
7500
10700
Niemiecka haubica
kal. 105mm wz. 98/09
2260
1220
16,0
7000
Niemiecka haubica kal.15cm
2710
2035
42
7450
Rosyjska haubica kal. 122mm
2375
-
23
7500
Rosyjska haubica
kal. 152mm wz. 09
4100
2725
41
9850
Włoska armata polowa kal. 75mm wz. 05
1750
1070
6,5
8000
(11kB)
armata kal. 77mm wz. 96
(8kB)
armata kal. 77mm wz. 16
(11kB)
haubica kal. 152mm wz. 09
(18kB)
haubica kal. 15cm wz. 14/16

Źródło:
"Artyleria polska 1914 - 1939: R. Łoś
"Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski formacji polskich i Wojska Polskiego 1914-39" A. Konstankiewicza
"Artyleria dwudziestego wieku" I. Hogg