Armaty przeciwlotnicze wz 1897, 1914/17
strona główna
artyleria


Francuska armata przeciwlotnicza 75mm wz. 1897 była adaptowanym do strzelań przeciwlotniczym działem polowym tegoż wzoru. Działo to było zamontowane na specjalnej platformie. W latach trzydziestych konstrukcja ta była już całkowicie przestarzała. Przyczyną nie były parametry samego działa, ale system kierowania ogniem, niezmieniony od chwili skonstruowania armaty. Rozważano możliwość modernizacji dział poprzez wyposażenie baterii w przyrząd centralny, będący adaptacją przyrządu centralnego produkowanego dla armat wz. 36.
Wojsko Polskie posiadało 84 działa w wersji półstałej. Znacznie większą wartość bojową posiadały działa wz. 1914, które skonstruowana już jako typowe działa pplot. Dysponowano 12 działami zamontowanymi na samochodach Polski Fiat 621L. Ponadto posiadano 2 działa półstałe wz. 1917. Wszystkie te działa wywodziły się z konstrukcji armaty polowej wz. 1897.

wz.1897
wz. 1914
masa bojowa
ok. 3500kg
donośność pionowa [m]
5500
6500
prędkość początkowa
pocisku [m/s]
570
570
masa pocisku [kg]
7,7
7,3
kąt ostrzału pionowy [0]
-5/+70
-5/+85
kąt ostrzału poziomy: 3600 (2400 na samochodzie)


Źródło: "Artyleria polska 1914 - 1939: R. Łoś
"Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski formacji polskich i Wojska Polskiego 1914-39" A. Konstankiewicza