40mm działko czołgowe ITU
artyleria
strona główna


47mm działko, w które uzbrojona była część czołgów Vickers, posiadało zbyt małą przebijalność. Postanowiono więc opracować nowy typ działka czołgowego o kalibrze 40mm. Prace projektowe rozpoczęto 15.X.1934r. w Biurze Konstrukcyjnym ITU. Do kwietnia 1935r. zakończono obliczenia i wykonano rysunki warsztatowe. W maju 1935r. wykonanie dwóch prototypów działka zlecono Zakł. Am. "Pocisk" w Warszawie. Pierwszy prototyp gotowy był w lutym 1936r. Natychmiast przystąpiono do prób, które miały określić współdziałanie poszczególnych części działka:
- regulowanie oporopowrotnika,
- ustalenie długości i szybkości odrzutu,
- działanie automatu zamka,
- działanie mechanizmu odpalania.
7.V.1936r. w trakcie prób strzelania do płyt pancernych jednorodnych o gr. 30mm z odległości 1000m uzyskano dobre wyniki. Od maja do sierpnia tegoż roku miano przeprowadzić dalsze próby działka.

Dane techniczne:
Ciężar działka: 280kg
Ciężar lufy z zamkiem: 105kg
Długość lufy: 2180mm
Kąt podniesienia w pionie: -15o +25o
Prędkość początkowa pocisku: 800m/s
Ciężar pocisku: 0,96kg
Ciężar naboju: 1,75kg
Amunicja:
Granat ppanc.: 0,96kg (zawierał 0,02kg m.w.)
Granat odłamkowy: 0,96kg (zawierał 0,05kg m.w.)
Kartacz: 1,2kg (kompletny nabój: 2,0kg, zawierał 83 lotki)

Źródło: 1938 listopad 21, Starachowice. Założenia i opis 40mm działka czołgowego. ["Technika wojskowa w Polsce 1935-1939 DOKUMENTY" op. B. Polak,]